286

Перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей

1 / 50

1. Який характер має рішення робочої групи, що створена для розгляду тендерних пропозицій?

2 / 50

2. Що таке забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

3 / 50

3. Хто є переможцем спрощеної закупівлі?

4 / 50

4. Виберіть одну із підстав застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

5 / 50

5. Чи можна зменшувати після підписання договору про закупівлю обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника?

6 / 50

6. Чи може учасник надіслати через електронну систему закупівель вимогу замовнику про усунення порушень в тендерній документації?

7 / 50

7. В який строк замовник має право укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих?

8 / 50

8. У яких одиницях вимірювання зазначається розмір мінімального кроку пониження ціни?

9 / 50

9. Замовником прийняте рішення щодо внесення змін до тендерної документації. Протягом якого строку такі зміни мають бути розміщені в електронній системі закупівель?

10 / 50

10. Що таке “публічна закупівля” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

11 / 50

11. Чи має право орган оскарження для розгляду скарг запитувати і отримувати в електронному вигляді у замовників відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель?

12 / 50

12. Які дії замовника, якщо переможець процедури закупівлі не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону України “Про публічні закупівлі”?

13 / 50

13. Чи може замовник встановлювати в тендерній документації декілька критеріїв оцінки?

14 / 50

14. Чи може замовник одразу після визначення переможця процедури закупівлі укласти договір про закупівлю?

15 / 50

15. За якої умови замовник має право призначити декілька уповноважених осіб?

16 / 50

16. Яка мінімальна кількість учасників повинна бути щоб відбувся аукціон?

17 / 50

17. На скільки продовжується строк подання пропозицій у спрощеній закупівлі у разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі?

18 / 50

18. Що таке моніторинг процедури закупівлі?

19 / 50

19. Чи зазначаються замовником у тендерній документації відомості щодо валюти, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції?

20 / 50

20. В якому випадку оголошення про проведення відкритих торгів для закупівлі товарів додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою?

21 / 50

21. Замовник провів процедуру відкритих торгів, в якій не було подано жодної тендерної пропозиції. Чи є це підставою для проведення переговорної процедури закупівлі?

22 / 50

22. У разі внесення змін до тендерної документації на який строк продовжується замовником подача тендерних пропозицій в електронній системі закупівель?

23 / 50

23. Який вид закупівлі потрібно застосувати замовнику, якщо очікувана вартість предмета закупівлі становить 100 тисяч гривень?

24 / 50

24. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі необхідно включати інформацію про закупівлю до річного плану закупівель?

25 / 50

25. Чи відноситься переговорна процедура закупівлі до конкурентних процедур закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

26 / 50

26. В який строк замовник укладає договір про закупівлю з переможцем спрощеної закупівлі?

27 / 50

27. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі робіт проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

28 / 50

28. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може бути встановлений у разі, якщо замовник вимагає його надати під час проведення процедури закупівлі?

29 / 50

29. Чи повинен замовник повернути забезпечення виконання договору про закупівлю за рішенням суду в разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним?

30 / 50

30. Які дії замовника, якщо учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, що вимагалося замовником?

31 / 50

31. Чи обов’язкове документальне підтвердження інформації про відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, визначеним статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

32 / 50

32. Які дії замовника, якщо для закупівлі товарів, робіт чи послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартісні межі, необхідні для проведення процедур закупівель, відсутня конкуренція з технічних причин, яка є документально підтверджена замовником?

33 / 50

33. Що забороняється вчиняти замовнику відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

34 / 50

34. В який строк замовник має право укласти договір про закупівлю електричної енергії за результатами застосування переговорної процедури закупівлі?

35 / 50

35. Виберіть із переліку кваліфікаційний критерій, який може вимагати замовник під час проведення тендеру відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

36 / 50

36. Уповноваженій особі необхідно провести закупівлю, предметом якої є поточний ремонт. Це буде закупівля робіт?

37 / 50

37. Що є веб-сайтом, наповнення якого здійснює Уповноважений орган, та на якому надаються безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань публічних закупівель, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет?

38 / 50

38. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?

39 / 50

39. У скільки етапів проводиться конкурентний діалог?

40 / 50

40. Кого може залучати уповноважена особа під час підготовки тендерної документації?

41 / 50

41. Що повинна містити інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника?

42 / 50

42. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може встановити замовник?

43 / 50

43. Як здійснюється визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту?

44 / 50

44. Чи можна встановлювати у тендерній документації всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

45 / 50

45. Який з перелічених способів визначення уповноваженої особи є правильним?

46 / 50

46. В який строк замовник повинен оприлюднити оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами)?

47 / 50

47. Чи є обмеження відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо кількості уповноважених осіб, які можуть бути призначені замовником?

48 / 50

48. В який термін замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасника процедури закупівлі щодо тендерної документації?

49 / 50

49. У разі якщо пропозиція учасника спрощеної закупівлі не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, які дії замовника?

50 / 50

50. Що таке “послуги” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

Your score is

The average score is 82%

0%

104

Тендерна документація

1 / 26

1. Чи зазначаються замовником у тендерній документації відомості щодо валюти, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції?

2 / 26

2. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може встановити замовник?

3 / 26

3. Чи обов’язково у тендерній документації зазначати вимогу щодо мови, якою повинні бути складені тендерні пропозиції?

4 / 26

4. Що таке забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

5 / 26

5. Що таке “приведена ціна” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

6 / 26

6. Що таке “тендерна документація” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

7 / 26

7. Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі. Які дії замовника?

8 / 26

8. Чи обов’язкове документальне підтвердження інформації про відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, визначеним статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

9 / 26

9. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може бути встановлений у разі, якщо замовник вимагає його надати під час проведення процедури закупівлі?

10 / 26

10. Чи може замовник в тендерній документації посилатися на конкретні марку чи виробника предмета закупівлі?

11 / 26

11. Який строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною?

12 / 26

12. Чи можна встановлювати у тендерній документації всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

13 / 26

13. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлений під час проведення тендеру на закупівлю робіт?

14 / 26

14. Чи може замовник встановлювати в тендерній документації декілька критеріїв оцінки?

15 / 26

15. Які вимоги не має містити тендерна документація?

16 / 26

16. Чи зобов’язаний замовник включати до тендерної документації проект договору про закупівлю?

17 / 26

17. Яку мінімальну кількість кваліфікаційних критеріїв повинна містити тендерна документація у відкритих торгах?

18 / 26

18. Що таке забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

19 / 26

19. Чи повинен замовник повернути забезпечення виконання договору про закупівлю за рішенням суду в разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним?

20 / 26

20. Чи повертається забезпечення тендерної пропозиції у разі, якщо переможець у відкритих торгах не надав у строк документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”?

21 / 26

21. Чи має право замовник зазначати в оголошенні про проведення торгів з обмеженою участю вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції?

22 / 26

22. В якій процедурі закупівлі замовник зобов’язаний встановити всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

23 / 26

23. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?

24 / 26

24. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлено під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг?

25 / 26

25. Що таке “вартість життєвого циклу” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

26 / 26

26. Виберіть із переліку кваліфікаційний критерій, який може вимагати замовник під час проведення тендеру відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

Your score is

The average score is 89%

0%

70

ВІДКРИТІ ТОРГИ. СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ

1 / 50

1. Чи може замовник створити свій електронний каталог?

2 / 50

2. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі замовник повинен проводити спрощену закупівлю?

3 / 50

3. Яка мінімальна кількість учасників повинна бути щоб відбувся аукціон?

4 / 50

4. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю у разі проведення спрощеної закупівлі?

5 / 50

5. У разі якщо пропозиція учасника спрощеної закупівлі не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, які дії замовника?

6 / 50

6. В якому випадку оголошення про проведення відкритих торгів для закупівлі товарів додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою?

7 / 50

7. Коли розглядаються тендерні пропозиції учасників на відповідність вимогам тендерної документації у відкритих торгах з публікацією англійською мовою?

8 / 50

8. Які вартісні межі застосування спрощеної закупівлі при закупівлі товарів та послуг?

9 / 50

9. Які дії забороняється вчиняти замовнику після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги?

10 / 50

10. Що відбувається з відкритими торгами, якщо було подано менше ніж дві тендерні пропозиції?

11 / 50

11. Що відбувається, якщо до оцінки тендерних пропозицій у відкритих торгах з публікацією англійською мовою допущено менше двох учасників?

12 / 50

12. Протягом якого строку учасник може звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації?

13 / 50

13. Що повинен зробити замовник, якщо учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі?

14 / 50

14. Що повинна містити інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника?

15 / 50

15. В який строк замовник повинен оприлюднити протокол розгляду тендерних пропозицій?

16 / 50

16. Замовник провів процедуру відкритих торгів, в якій не було подано жодної тендерної пропозиції. Чи є це підставою для проведення переговорної процедури закупівлі?

17 / 50

17. Що таке “аномально низька ціна тендерної пропозиції ” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

18 / 50

18. Що таке “електронний каталог” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

19 / 50

19. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі робіт проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

20 / 50

20. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю, які дії замовника?

21 / 50

21. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?

22 / 50

22. Чи можна відмінити тендер частково (за лотами)?

23 / 50

23. Чи можна оскаржити рішення та дії замовника щодо спрощеної закупівлі в судовому порядку?

24 / 50

24. Скільки має бути подано тендерних пропозицій для проведення відкритих торгів?

25 / 50

25. Який вид закупівлі потрібно застосувати замовнику, якщо очікувана вартість предмета закупівлі становить 100 тисяч гривень?

26 / 50

26. В який строк переможець процедури закупівлі повинен надати документальне підтвердження щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі?

27 / 50

27. Який розмір мінімального кроку пониження ціни може бути встановлений під час електронного аукціону у відкритих торгах?

28 / 50

28. В який термін замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасника процедури закупівлі щодо тендерної документації?

29 / 50

29. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі товару проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

30 / 50

30. Де повинен зазначатися розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відкритих торгів?

31 / 50

31. У разі внесення змін до тендерної документації на який строк продовжується замовником подача тендерних пропозицій в електронній системі закупівель?

32 / 50

32. Який розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в спрощеній закупівлі?

33 / 50

33. У скільки етапів проходить електронний аукціон?

34 / 50

34. Чи має право централізована закупівельна організація запитувати у замовника документи та інформацію, необхідні для здійснення закупівлі?

35 / 50

35. Як визначається аномально низька ціна?

36 / 50

36. Яка процедура закупівлі є основною?

37 / 50

37. На скільки продовжується строк подання пропозицій у спрощеній закупівлі у разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі?

38 / 50

38. Хто формує і супроводжує електронний каталог?

39 / 50

39. Хто є переможцем спрощеної закупівлі?

40 / 50

40. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю під час проведення тендеру?

41 / 50

41. В який строк замовник оприлюднює інформацію про відхилення пропозиції у разі проведення спрощеної закупівлі?

42 / 50

42. Чи тягне за собою накладення штрафу порушення строків розгляду тендерної пропозиції?

43 / 50

43. Що таке “тендерна пропозиція” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

44 / 50

44. В який строк замовник укладає договір про закупівлю з переможцем спрощеної закупівлі?

45 / 50

45. Які дії замовника, якщо учасник не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції?

46 / 50

46. Чи є спрощена закупівля процедурою закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

47 / 50

47. Який строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною?

48 / 50

48. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, які дії замовника?

49 / 50

49. Протягом якого строку замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі?

50 / 50

50. Хто укладає договір із переможцем закупівлі в разі проведення тендеру централізованою закупівельною організацією в інтересах замовника?

Your score is

The average score is 92%

0%

75

Організація закупівельної діяльності та планування

1 / 59

1. Який із наведених принципів належить до принципів здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

2 / 59

2. За якої умови замовник має право призначити декілька уповноважених осіб?

3 / 59

3. Закупівля реконструкції будівлі відноситься до товарів, робіт чи послуг?

4 / 59

4. Чи необхідно замовнику зазначати у річному плані закупівель інформацію щодо виду закупівлі та орієнтовного початку проведення закупівлі?

5 / 59

5. Що таке “афілійовані підприємства” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?