223

Перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей

1 / 50

1. За якої умови можна вносити зміни щодо покращення якості предмета закупівлі до договору про закупівлю після його підписання?

2 / 50

2. Чи може замовник розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше одного разу повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей?

3 / 50

3. Що таке “конкурентна процедура закупівлі (тендер)” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

4 / 50

4. Протягом якого строку уповноважена особа зобов’язана в електронній системі закупівель опублікувати договір про закупівлю з дня його укладення?

5 / 50

5. Хто формує і супроводжує електронний каталог?

6 / 50

6. Чи потрібно замовнику публікувати інформацію про розірвання договору про закупівлю в електронній системі закупівель?

7 / 50

7. В який строк замовник оприлюднює зміни до договору про закупівлю у випадках, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”?

8 / 50

8. Чим визначається порядок визначення предмета закупівлі?

9 / 50

9. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю під час проведення тендеру?

10 / 50

10. В який спосіб відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” можуть проводитися попередні ринкові консультації?

11 / 50

11. Які дії замовника, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним критеріям, що визначені замовником в тендерній документації?

12 / 50

12. Що таке забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

13 / 50

13. Який орган є Уповноваженим органом у сфері публічних закупівель?

14 / 50

14. Чи потрібно проводити відкриті торги для укладання рамкової угоди?

15 / 50

15. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі товару проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

16 / 50

16. Що забороняється вчиняти замовнику відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

17 / 50

17. В який строк повинен бути оприлюднений звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель?

18 / 50

18. Який розмір мінімального кроку пониження ціни може бути встановлений під час електронного аукціону у відкритих торгах?

19 / 50

19. Хто є переможцем спрощеної закупівлі?

20 / 50

20. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю, які дії замовника?

21 / 50

21. Які дії замовника, якщо для закупівлі товарів, робіт чи послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартісні межі, необхідні для проведення процедур закупівель, відсутня конкуренція з технічних причин, яка є документально підтверджена замовником?

22 / 50

22. В який строк замовник має право укласти договір про закупівлю електричної енергії за результатами застосування переговорної процедури закупівлі?

23 / 50

23. Яким чином забезпечується громадський контроль у сфері публічних закупівель?

24 / 50

24. Які вартісні межі застосування спрощеної закупівлі при закупівлі товарів та послуг?

25 / 50

25. Яким чином замовник має здійснити закупівлю, якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з розірванням договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендеру, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартісні межі процедур закупівель?

26 / 50

26. Хто може стати учасником процедури закупівлі?

27 / 50

27. Який з перелічених способів визначення уповноваженої особи є правильним?

28 / 50

28. Чи можна відмінити тендер частково (за лотами)?

29 / 50

29. Що уповноважена особа повинна забезпечити під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

30 / 50

30. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі” це:

31 / 50

31. В який строк замовник має право укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих?

32 / 50

32. Чи має замовник право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції?

33 / 50

33. В який строк може бути оскаржено рішення органу оскарження в окружному адміністративному суді, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ?

34 / 50

34. На скільки продовжується строк подання пропозицій у спрощеній закупівлі у разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі?

35 / 50

35. В який термін замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасника процедури закупівлі щодо тендерної документації?

36 / 50

36. В який строк замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним забезпечення виконання договору про закупівлю?

37 / 50

37. Які дії замовника, якщо учасник не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції?

38 / 50

38. Чи має право учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого була відхилена за результатами її розгляду, звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання додаткової інформації про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації?

39 / 50

39. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі необхідно включати інформацію про закупівлю до річного плану закупівель?

40 / 50

40. Чи можна встановлювати у тендерній документації всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

41 / 50

41. Уповноваженій особі необхідно провести закупівлю, предметом якої є поточний ремонт. Це буде закупівля робіт?

42 / 50

42. Яка мінімальна кількість учасників повинна бути щоб відбувся аукціон?

43 / 50

43. Що таке “послуги” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

44 / 50

44. У який строк замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції?

45 / 50

45. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “суб’єкт оскарження в органі оскарження” це:

46 / 50

46. Були внесені зміни до договору про закупівлю щодо зменшення його вартості без зміни обсягу та якості предмета закупівлі. Протягом якого часу уповноважена особа має опублікувати в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю?

47 / 50

47. Чи можна зменшувати після підписання договору про закупівлю обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника?

48 / 50

48. Що таке “електронний каталог” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

49 / 50

49. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі робіт проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

50 / 50

50. В який строк замовник повинен оприлюднити протокол розгляду тендерних пропозицій?

Your score is

The average score is 87%

0%

90

Тендерна документація

1 / 26

1. Які вимоги не має містити тендерна документація?

2 / 26

2. Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі. Які дії замовника?

3 / 26

3. Чи можна встановлювати у тендерній документації всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

4 / 26

4. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?

5 / 26

5. Чи зазначаються замовником у тендерній документації відомості щодо валюти, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції?

6 / 26

6. Який строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною?

7 / 26

7. Що таке “тендерна документація” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

8 / 26

8. Чи може замовник встановлювати в тендерній документації декілька критеріїв оцінки?

9 / 26

9. Чи обов’язково у тендерній документації зазначати вимогу щодо мови, якою повинні бути складені тендерні пропозиції?

10 / 26

10. Що таке забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

11 / 26

11. Що таке забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

12 / 26

12. Що таке “вартість життєвого циклу” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

13 / 26

13. Чи обов’язкове документальне підтвердження інформації про відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, визначеним статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

14 / 26

14. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може бути встановлений у разі, якщо замовник вимагає його надати під час проведення процедури закупівлі?

15 / 26

15. Чи зобов’язаний замовник включати до тендерної документації проект договору про закупівлю?

16 / 26

16. Виберіть із переліку кваліфікаційний критерій, який може вимагати замовник під час проведення тендеру відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

17 / 26

17. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може встановити замовник?

18 / 26

18. Чи має право замовник зазначати в оголошенні про проведення торгів з обмеженою участю вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції?

19 / 26

19. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлений під час проведення тендеру на закупівлю робіт?

20 / 26

20. Яку мінімальну кількість кваліфікаційних критеріїв повинна містити тендерна документація у відкритих торгах?

21 / 26

21. Чи повинен замовник повернути забезпечення виконання договору про закупівлю за рішенням суду в разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним?

22 / 26

22. В якій процедурі закупівлі замовник зобов’язаний встановити всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

23 / 26

23. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлено під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг?

24 / 26

24. Що таке “приведена ціна” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

25 / 26

25. Чи повертається забезпечення тендерної пропозиції у разі, якщо переможець у відкритих торгах не надав у строк документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”?

26 / 26

26. Чи може замовник в тендерній документації посилатися на конкретні марку чи виробника предмета закупівлі?

Your score is

The average score is 92%

0%

64

ВІДКРИТІ ТОРГИ. СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ

1 / 50

1. В який строк замовник повинен оприлюднити протокол розгляду тендерних пропозицій?

2 / 50

2. В якому випадку оголошення про проведення відкритих торгів для закупівлі товарів додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою?

3 / 50

3. Які дії забороняється вчиняти замовнику після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги?

4 / 50

4. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю, які дії замовника?

5 / 50

5. На скільки продовжується строк подання пропозицій у спрощеній закупівлі у разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі?

6 / 50

6. В який строк замовник оприлюднює інформацію про відхилення пропозиції у разі проведення спрощеної закупівлі?

7 / 50

7. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі робіт проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

8 / 50

8. Які вартісні межі застосування спрощеної закупівлі при закупівлі товарів та послуг?

9 / 50

9. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?

10 / 50

10. Як визначається аномально низька ціна?

11 / 50

11. Що повинен зробити замовник, якщо учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі?

12 / 50

12. Замовник провів процедуру відкритих торгів, в якій не було подано жодної тендерної пропозиції. Чи є це підставою для проведення переговорної процедури закупівлі?

13 / 50

13. Чи має право централізована закупівельна організація запитувати у замовника документи та інформацію, необхідні для здійснення закупівлі?

14 / 50

14. Чи тягне за собою накладення штрафу порушення строків розгляду тендерної пропозиції?

15 / 50

15. В який термін замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасника процедури закупівлі щодо тендерної документації?

16 / 50

16. Що відбувається, якщо до оцінки тендерних пропозицій у відкритих торгах з публікацією англійською мовою допущено менше двох учасників?

17 / 50

17. Чи можна відмінити тендер частково (за лотами)?

18 / 50

18. Який розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в спрощеній закупівлі?

19 / 50

19. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, які дії замовника?

20 / 50

20. У скільки етапів проходить електронний аукціон?

21 / 50

21. Що відбувається з відкритими торгами, якщо було подано менше ніж дві тендерні пропозиції?

22 / 50

22. Чи може замовник створити свій електронний каталог?

23 / 50

23. Що таке “тендерна пропозиція” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

24 / 50

24. В який строк замовник укладає договір про закупівлю з переможцем спрощеної закупівлі?

25 / 50

25. Хто укладає договір із переможцем закупівлі в разі проведення тендеру централізованою закупівельною організацією в інтересах замовника?

26 / 50

26. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю у разі проведення спрощеної закупівлі?

27 / 50

27. Чи можна оскаржити рішення та дії замовника щодо спрощеної закупівлі в судовому порядку?

28 / 50

28. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі замовник повинен проводити спрощену закупівлю?

29 / 50

29. Який розмір мінімального кроку пониження ціни може бути встановлений під час електронного аукціону у відкритих торгах?

30 / 50

30. У разі внесення змін до тендерної документації на який строк продовжується замовником подача тендерних пропозицій в електронній системі закупівель?

31 / 50

31. В який строк переможець процедури закупівлі повинен надати документальне підтвердження щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі?

32 / 50

32. Хто є переможцем спрощеної закупівлі?

33 / 50

33. Що повинна містити інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника?

34 / 50

34. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі товару проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

35 / 50

35. Який строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною?

36 / 50

36. Чи є спрощена закупівля процедурою закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

37 / 50

37. Що таке “електронний каталог” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

38 / 50

38. Протягом якого строку замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі?

39 / 50

39. Де повинен зазначатися розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відкритих торгів?

40 / 50

40. Яка мінімальна кількість учасників повинна бути щоб відбувся аукціон?

41 / 50

41. Хто формує і супроводжує електронний каталог?

42 / 50

42. Який вид закупівлі потрібно застосувати замовнику, якщо очікувана вартість предмета закупівлі становить 100 тисяч гривень?

43 / 50

43. Коли розглядаються тендерні пропозиції учасників на відповідність вимогам тендерної документації у відкритих торгах з публікацією англійською мовою?

44 / 50

44. Яка процедура закупівлі є основною?

45 / 50

45. Скільки має бути подано тендерних пропозицій для проведення відкритих торгів?

46 / 50

46. Протягом якого строку учасник може звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації?

47 / 50

47. Що таке “аномально низька ціна тендерної пропозиції ” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

48 / 50

48. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю під час проведення тендеру?

49 / 50

49. У разі якщо пропозиція учасника спрощеної закупівлі не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, які дії замовника?

50 / 50

50. Які дії замовника, якщо учасник не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції?

Your score is

The average score is 95%

0%

65

Організація закупівельної діяльності та планування

1 / 59

1. Чи відноситься до пов’язаної особи відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі?

2 / 59

2. Чи може замовник відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” укласти з уповноваженою особою не трудовий контракт, а договір про надання послуг?

3 / 59

3. Чи є обмеження відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо кількості уповноважених осіб, які можуть бути призначені замовником?

4 / 59

4. Що забороняється вчиняти замовнику відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

5 / 59

5. Що таке “предмет закупівлі” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

6 / 59

6. Хто виступає головою та організовує роботу робочої групи, що створена для розгляду тендерних пропозицій?