235

Перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей

1 / 50

1. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “переможець процедури закупівлі” це:

2 / 50

2. Чи має замовник право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції?

3 / 50

3. Який розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в спрощеній закупівлі?

4 / 50

4. Що таке “товари” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

5 / 50

5. Чи має право замовник зазначати в оголошенні про проведення торгів з обмеженою участю вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції?

6 / 50

6. Що таке “рамкова угода” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

7 / 50

7. Чи може переговорна процедура закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” бути відмінена замовником частково (за лотом)?

8 / 50

8. Що таке моніторинг процедури закупівлі?

9 / 50

9. Чи можна зменшувати після підписання договору про закупівлю обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника?

10 / 50

10. В якому обсязі замовник може продовжити строк дії договору про закупівлю для проведення закупівлі на початку наступного року?

11 / 50

11. В який спосіб замовник отримує висновок про результати моніторингу процедури закупівлі?

12 / 50

12. Які дії замовника, якщо переможець процедури закупівлі не надав копію ліцензії?

13 / 50

13. Яким чином забезпечується громадський контроль у сфері публічних закупівель?

14 / 50

14. Чи потрібно замовнику публікувати інформацію про розірвання договору про закупівлю в електронній системі закупівель?

15 / 50

15. Що таке “афілійовані підприємства” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

16 / 50

16. Чи має право замовник призначити декілька уповноважених осіб?

17 / 50

17. Які вимоги не має містити тендерна документація?

18 / 50

18. Чи може замовник одразу після визначення переможця процедури закупівлі укласти договір про закупівлю?

19 / 50

19. Чи є спрощена закупівля процедурою закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

20 / 50

20. Який розмір мінімального кроку пониження ціни може бути встановлений під час електронного аукціону у відкритих торгах?

21 / 50

21. Хто відповідальний за оприлюднення інформації щодо проведення тендеру в електронній системі закупівель?

22 / 50

22. В якому випадку оголошення про проведення відкритих торгів для закупівлі товарів додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою?

23 / 50

23. Уповноваженій особі необхідно провести закупівлю, предметом якої є поточний ремонт. Це буде закупівля робіт?

24 / 50

24. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може встановити замовник?

25 / 50

25. Чи відноситься до пов’язаної особи відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі?

26 / 50

26. Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” “замовники” це:

27 / 50

27. Які дії замовника, якщо переможець процедури закупівлі не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, що вимагалося замовником?

28 / 50

28. Який з перелічених способів визначення уповноваженої особи є правильним?

29 / 50

29. В якому випадку замовник повинен відхилити аномально низьку тендерну пропозицію?

30 / 50

30. В який строк переможець процедури закупівлі повинен надати документальне підтвердження щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі?

31 / 50

31. В який строк повинен бути оприлюднений звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель?

32 / 50

32. Що таке “тендерна документація” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

33 / 50

33. Ким розраховується необхідна кількість уповноважених осіб?

34 / 50

34. Виберіть із переліку один із випадків, в яких замовником відміняється переговорна процедура закупівлі?

35 / 50

35. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі товару проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

36 / 50

36. Чи тягне за собою накладення штрафу порушення строків розгляду тендерної пропозиції?

37 / 50

37. Чи можна встановлювати у тендерній документації всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

38 / 50

38. У скільки етапів проходить електронний аукціон?

39 / 50

39. Як здійснюється визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту?

40 / 50

40. Чи може уповноважена особа пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті?

41 / 50

41. Протягом якого часу уповноважена особа має оприлюднити в електронній системі закупівель зміни до річного плану закупівель з дня їх затвердження?

42 / 50

42. Скільки має бути подано тендерних пропозицій для проведення відкритих торгів?

43 / 50

43. Що таке “веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель”?

44 / 50

44. Що таке “предмет закупівлі” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

45 / 50

45. За якої умови можна вносити зміни щодо покращення якості предмета закупівлі до договору про закупівлю після його підписання?

46 / 50

46. Які дії замовника, якщо для закупівлі товарів, робіт чи послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартісні межі, необхідні для проведення процедур закупівель, відсутня конкуренція з технічних причин, яка є документально підтверджена замовником?

47 / 50

47. Що таке “послуги” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

48 / 50

48. Що розуміється під вирішальним впливом замовника на суб’єкт господарювання в розумінні Закону України “Про публічні закупівлі”?

49 / 50

49. Хто виступає головою та організовує роботу робочої групи, що створена для розгляду тендерних пропозицій?

50 / 50

50. Які дії замовника, якщо учасник процедури закупівлі у тендерній пропозиції надав додаткову інформацію, що не вимагалася тендерною документацією?

Your score is

The average score is 86%

0%

91

Тендерна документація

1 / 26

1. Чи можна встановлювати у тендерній документації всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

2 / 26

2. Чи може замовник встановлювати в тендерній документації декілька критеріїв оцінки?

3 / 26

3. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?

4 / 26

4. Чи обов’язкове документальне підтвердження інформації про відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, визначеним статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

5 / 26

5. Чи обов’язково у тендерній документації зазначати вимогу щодо мови, якою повинні бути складені тендерні пропозиції?

6 / 26

6. Виберіть із переліку кваліфікаційний критерій, який може вимагати замовник під час проведення тендеру відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

7 / 26

7. Які вимоги не має містити тендерна документація?

8 / 26

8. Що таке забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

9 / 26

9. Що таке “тендерна документація” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

10 / 26

10. Що таке “вартість життєвого циклу” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

11 / 26

11. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може бути встановлений у разі, якщо замовник вимагає його надати під час проведення процедури закупівлі?

12 / 26

12. Який строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною?

13 / 26

13. Чи повертається забезпечення тендерної пропозиції у разі, якщо переможець у відкритих торгах не надав у строк документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”?

14 / 26

14. Що таке забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

15 / 26

15. Яку мінімальну кількість кваліфікаційних критеріїв повинна містити тендерна документація у відкритих торгах?

16 / 26

16. Чи може замовник в тендерній документації посилатися на конкретні марку чи виробника предмета закупівлі?

17 / 26

17. Чи повинен замовник повернути забезпечення виконання договору про закупівлю за рішенням суду в разі визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним?

18 / 26

18. Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі. Які дії замовника?

19 / 26

19. Чи зазначаються замовником у тендерній документації відомості щодо валюти, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції?

20 / 26

20. Який розмір забезпечення виконання договору про закупівлю може встановити замовник?

21 / 26

21. Що таке “приведена ціна” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

22 / 26

22. Чи зобов’язаний замовник включати до тендерної документації проект договору про закупівлю?

23 / 26

23. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлений під час проведення тендеру на закупівлю робіт?

24 / 26

24. Чи має право замовник зазначати в оголошенні про проведення торгів з обмеженою участю вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції?

25 / 26

25. В якій процедурі закупівлі замовник зобов’язаний встановити всі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”?

26 / 26

26. Який розмір забезпечення тендерної пропозиції може бути встановлено під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг?

Your score is

The average score is 92%

0%

68

ВІДКРИТІ ТОРГИ. СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ

1 / 50

1. Чи можна відмінити тендер частково (за лотами)?

2 / 50

2. Що повинен зробити замовник, якщо учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі?

3 / 50

3. У скільки етапів проходить електронний аукціон?

4 / 50

4. Який строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною?

5 / 50

5. На скільки продовжується строк подання пропозицій у спрощеній закупівлі у разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної закупівлі?

6 / 50

6. В якому випадку оголошення про проведення відкритих торгів для закупівлі товарів додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою?

7 / 50

7. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі товару проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

8 / 50

8. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю у разі проведення спрощеної закупівлі?

9 / 50

9. Хто є переможцем спрощеної закупівлі?

10 / 50

10. У разі якщо пропозиція учасника спрощеної закупівлі не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, які дії замовника?

11 / 50

11. Чи має право централізована закупівельна організація запитувати у замовника документи та інформацію, необхідні для здійснення закупівлі?

12 / 50

12. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю, які дії замовника?

13 / 50

13. Які дії забороняється вчиняти замовнику після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги?

14 / 50

14. Чи може замовник створити свій електронний каталог?

15 / 50

15. Що повинна містити інформація про відхилення тендерної пропозиції учасника?

16 / 50

16. В який термін замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасника процедури закупівлі щодо тендерної документації?

17 / 50

17. В який строк замовник оприлюднює інформацію про відхилення пропозиції у разі проведення спрощеної закупівлі?

18 / 50

18. Яка процедура закупівлі є основною?

19 / 50

19. Як визначається аномально низька ціна?

20 / 50

20. В який строк замовником приймається рішення про намір укласти договір про закупівлю під час проведення тендеру?

21 / 50

21. Що таке “електронний каталог” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

22 / 50

22. Що відбувається з відкритими торгами, якщо було подано менше ніж дві тендерні пропозиції?

23 / 50

23. Які дії замовника, якщо учасник не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції?

24 / 50

24. Який розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в спрощеній закупівлі?

25 / 50

25. Чи можна оскаржити рішення та дії замовника щодо спрощеної закупівлі в судовому порядку?

26 / 50

26. Скільки має бути подано тендерних пропозицій для проведення відкритих торгів?

27 / 50

27. Що відбувається, якщо до оцінки тендерних пропозицій у відкритих торгах з публікацією англійською мовою допущено менше двох учасників?

28 / 50

28. Чи потрібно в оголошенні про проведення відкритих торгів зазначати інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції?

29 / 50

29. Від якої очікуваної вартості предмета закупівлі робіт проводяться відкриті торги з публікацією англійською мовою?

30 / 50

30. Де повинен зазначатися розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відкритих торгів?

31 / 50

31. Хто укладає договір із переможцем закупівлі в разі проведення тендеру централізованою закупівельною організацією в інтересах замовника?

32 / 50

32. Протягом якого строку учасник може звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації?

33 / 50

33. Замовник провів процедуру відкритих торгів, в якій не було подано жодної тендерної пропозиції. Чи є це підставою для проведення переговорної процедури закупівлі?

34 / 50

34. В який строк замовник укладає договір про закупівлю з переможцем спрощеної закупівлі?

35 / 50

35. Що таке “тендерна пропозиція” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

36 / 50

36. Які вартісні межі застосування спрощеної закупівлі при закупівлі товарів та послуг?

37 / 50

37. Чи тягне за собою накладення штрафу порушення строків розгляду тендерної пропозиції?

38 / 50

38. Який вид закупівлі потрібно застосувати замовнику, якщо очікувана вартість предмета закупівлі становить 100 тисяч гривень?

39 / 50

39. Який розмір мінімального кроку пониження ціни може бути встановлений під час електронного аукціону у відкритих торгах?

40 / 50

40. Коли розглядаються тендерні пропозиції учасників на відповідність вимогам тендерної документації у відкритих торгах з публікацією англійською мовою?

41 / 50

41. Що таке “аномально низька ціна тендерної пропозиції ” відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

42 / 50

42. У разі якщо учасник спрощеної закупівлі не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, які дії замовника?

43 / 50

43. В який строк замовник повинен оприлюднити протокол розгляду тендерних пропозицій?

44 / 50

44. Протягом якого строку замовник повинен надати роз’яснення на звернення учасників спрощеної закупівлі?

45 / 50

45. Чи є спрощена закупівля процедурою закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

46 / 50

46. В який строк переможець процедури закупівлі повинен надати документальне підтвердження щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі?

47 / 50

47. Хто формує і супроводжує електронний каталог?

48 / 50

48. У разі внесення змін до тендерної документації на який строк продовжується замовником подача тендерних пропозицій в електронній системі закупівель?

49 / 50

49. Починаючи з якої вартості предмета закупівлі замовник повинен проводити спрощену закупівлю?

50 / 50

50. Яка мінімальна кількість учасників повинна бути щоб відбувся аукціон?

Your score is

The average score is 92%

0%

66

Організація закупівельної діяльності та планування

1 / 59

1. Протягом якого часу уповноважена особа має оприлюднити в електронній системі закупівель зміни до річного плану закупівель з дня їх затвердження?

2 / 59

2. Чи може уповноважена особа пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті?

3 / 59

3. Що таке “веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель”?

4 / 59

4. Чи відноситься будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення до робіт відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”?

5 / 59