Блог3 найосновніші запитання щодо застосування підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі (п. 44 Особливостей)

12.04.2023
Підстави для відмови в участі в процедурі закупівлі
п. 44 Особливостей

3 НАЙОСНОВНІШІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ

Друзі, як Ви знаєте, з прийняттям останньої редакції Постанови КМУ № 1187 (№ 157 від 17.02.2023) підстави для відмови в участі процедури закупівлі перекочували зі ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» до п. 44 Особливостей та на додаток зазнали певних змін, як в частині формулювання самих підстав, так і в формуванні вимог пов’язаних з їх застосуванням.
Правильне застосування підстав для відмови завжди викликало багато запитань і було предметом для дискусій. Залишається воно таким і станом на сьогодні. У цьому дописі спробуємо відповісти на найпоширеніші запитання замовників.

1️⃣ ЯК ПРАВИЛЬНО ПРОПИСАТИ В ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ ПЕРЕДБАЧЕНИХ В П. 44 ОСОБЛИВОСТЕЙ❓️

В ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ВІДПОВІДНО ДО АБЗ. 8 П. 28 ОСОБЛИВОСТЕЙ) слід:

☑️ ПЕРЕЛІЧИТИ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 44 особливостей з врахуванням того, що окремі з них були оновлені останньою редакцією Постанови КМУ.

☑️ ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛЮВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДХИЛЕННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ при поданні ними своїх пропозицій.
Зважаючи, при цьому на те, що:
✅️замовник не вправі вимагати від учасників процедури закупівлі під час подання ними тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у пункті 44 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі (за винятком абзацу 14 ч п. 44 Особливостей) (До речі, з 17.03.2023 технічна реалізація відповідних полів електронної системи передбачених для декларування відсутності підстав для відмови учаснику процедури закупівлі нарешті приведена у відповідність з п. 44 Особливостей).
✅️технічний функціонал електронної системи не надає можливості підтвердження відсутності підстави передбаченої в абзаці 14 ч п. 44 Особливостей (тому доцільно попросити учасників підтвердити відсутність цієї підстави шляхом надання довідки в складі пропозиції).
✅️на той випадок, якщо учасником процедури закупівлі буде об’єднання учасників замовнику слід додатково передбачити умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності учасників такого об’єднання підставам, визначеним пунктом 44 Особливостей (відповідно до абз. 9 п. 28 Особливостей)
✅️у разі, коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник повинен якимось чином перевірити таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених п. 44 Особливостей (відповідно до абз. 18 п. 44 Особливостей).
✅️але, зважаючи на категоричну❗️ заборону❌️ вимагати документи по п. 44 на стадії подання тендерної пропозицій (за винятком абзацу 14 ч п. 44 Особливостей), вимагаючи підтвердження відсутності підстав відносно членів об’єднання та субпідрядників (співвиконавців) (технічної можливості декларувати через ЕСЗ в цих випадках немає) варто обмежитись вимогою щодо надання такого підтвердження в довільній формі.

☑️ ВСТАНОВИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ТАКИХ ПІДСТАВ УЧАСНИКОМ-ПЕРЕМОЖЦЕМ.
Зважаючи, при цьому на те, що:
✅️відповідно до абз. 15 п. 44 Особливостей Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен, у будь-якому випадку, надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому цього пункту.
✅️встановити конкретний спосіб підтвердження відсутності підстав для відмови за Особливостями наділений повноваженнями саме замовник і в подальшому відхилення пропозиції переможця відбувається, якщо переможець не надасть документи для переможця у той спосіб, що встановлений в документації (абзац третій підпункту 3 пункту 41).
✅️при цьому Замовнику заборонено вимагати документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Натомість, Особливості не передбачають прямої заборони замовнику сформувати спосіб документального підтвердження від учасника-переможця відсутності підстав для відмови по більшій кількості підпунктів п. 44, аніж ті, які перелічені в абз.15 (Хоча не можемо сміливо рекомендувати Вам так і робити, бо, подекуди, в висновках по результату моніторингу ДАСУ трактує такі дії як порушення)

👉ЗАЗВИЧАЙ, ЗАМОВНИКИ ВИМАГАЮТЬ В ЯКОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ:
✔️ Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі/фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (Примітка: Довідка вимагається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення),
✔️ Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі/фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.
✔️Довідку в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі.

2️⃣ ЯК ВІДХИЛИТИ УЧАСНИКА, ЯКЩО НАЯВНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ❓️
При розгляді пропозицій учасників Замовнику, зважаючи на те, що згідно з абз.1 п. 44 Особливостей він повинен прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави передбачені п.44 Особливостей, потрібно:
✅️ перевірити, чи виконав учасник вимоги тендерної документації щодо підтвердження відсутності підстав для відмови (чи задекларував він відсутність підстав в системі, чи надав довідку по абзацу 14 ч п. 44 Особливостей, чи підтвердив відсутність підстав відносно членів об’єднання (якщо учасником є об’єднання), відносно співвиконавців (субпідрядників) (у випадках передбачених Особливостями)
✅️ окремої підстави для відхилення для випадку виявлення наявності підстав для відмови відносно учасників в п. 41 Особливостей (де міститься перелік підстав для відхилення) не передбачено. Тому у випадку виявлення замовником невідповідностей в частині підтвердження учасником підстав для відмови – замовник повинен надати учаснику можливість виправити зазначені невідповідності в порядку передбаченому п. 40 Особливостей, а далі, за умови невиконання такої вимоги – відхилити учасника на підставі абзацу 5 підпункту 1 пункту 41 Особливостей.
✅️ здійснити самостійну перевірку щодо наявності підстав передбачених в п. 44 Особливостей у відкритих офіційних джерелах (у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, зведених відомостях щодо порушників торгів, що розміщені на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України, опрацювати чинні рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування та/або внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), які є у відкритому доступі на офіційному сайті Верховної Ради України) та не в офіційних, але доступних системах (таких як YouControl, opendatabot.ua, «Війна & санкції»)
✅️коли замовником буде виявлена наявність підстав для відмови при самостійній перевірці з джерела, яке не має статус офіційного аби відхилити учасника замовнику слід застосувати механізм передбачений в абз. 2 пункту 39 Особливостей і відхилити учасника на підставі передбаченій в абзаці 2 підпункту 1 пункту 41 особливостей (учасник зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих Особливостей);

3️⃣ ЯК ВІДХИЛИТИ УЧАСНИКА-ПЕРЕМОЖЦЯ, ЯКЩО НАЯВНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ❓️
✅️Замовник перевіряє чи надав переможець у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей у строк, що не перевищує 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
✅️ Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: переможець процедури закупівлі: не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей (Абзац третій підпункту 3 пункту 41)
✅️ Замовнику варто додатково самостійно здійснити перевірку пропозиції переможця на предмет відсутності всіх підстав для відмови передбачених в п. 44 Особливостей і за умови виявлення наявності тих підстав для відмови, способу документального підтвердження інформації по яких він не встановлював і, водночас, не може підтвердити інформацію з офіційних відкритих джерел – йому слід в порядку передбаченому абзацом другим пункту 39 Особливостей звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про наявність підстав, визначених пунктом 44 цих особливостей зможе відхилити тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі на підставі передбаченій в абзаці 6 підпункту 3 пункту 41 (переможець процедури закупівлі надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей.

https://tender.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/10/logo_white_small_05.png
м. Львів, вул. П. Панча, 7а, офіс 22
+38 (067) 108-05-12
tender.expert.lviv@gmail.com
https://tender.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/10/logo_white_small_05.png
м. Львів, вул. П. Панча, 7а, офіс 22
+38 (067) 108-05-12
tender.expert.lviv@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦІЯ

Всі права застережено.
© Тендер-експерт 2021