БлогЧи можна збільшити суму договору при закупівлі робіт або змінити обсяги і види робіт передбачені укладеним договором?

14.03.2023

Чи можна збільшити ціну договору на закупівлю робітЗакупівлі робіт завжди були більш проблемними в порівнянні з іншими видами закупівель.

Перші труднощі в замовників починаються, як правило, ще на етапі визначення очікуваної вартості та формування вимог тендерної документації, далі слід правильно учасників кваліфікувати, що теж не всім замовникам дається просто…

Але це все ще квіточки, справжня проблема – це уже після підписання договору спромогтися в рамках чинного законодавства довести виконання проєкту до його логічного завершення, не допустивши при цьому жодних порушень.

Проблема ця пов’язана з специфікою виконання будівельних контрактів, які вкрай рідко виконуються чітко згідно з первісним проєктом. Здебільшого, підрядник, приступивши до виконання робіт, виявляє то помилки проєктанта, то приховані роботи, то необхідність замінити матеріали. На додаток, так як будівельні контракти часто виконуються протягом тривалого періоду за цей час можуть суттєво зрости ціни на матеріали чи зарплати працівникам.

Замовники і раді були б в такій ситуації піти назустріч підряднику і додатковою угодою придбати додатково виявлені роботи чи підвищити ціну договору. Але, на жаль, тут вони зіштовхуються з тим, що той перелік випадків, в яких чинним законодавством дозволяється змінювати істотні умови закупівельних договорів зовсім не враховує всіх цих можливих ризиків пов’язаних з виконанням робіт.
Тому, об’єктивно кажучи, уже давно назріла необхідність в врахуванні в закупівельному законодавстві того, що закупівлі робіт мають свою специфіку. Зокрема, доповненні законодавчо визначеного переліку додатковими підставами, при наявності яких можна було в змінювати істотні умови договорів на закупівлю робіт.

Проте, – маємо те, що маємо. І, зрозуміло, що і в нинішніх реаліях замовники з підрядниками якимось чином змушені викручуватись із ситуації і корегувати закупівельні договори.

✅️ ЧИ МОЖНА ЗБІЛЬШИТИ ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ПРИ ЗАКУПІВЛІ РОБІТ?
На жаль, здебільшого, – ні. Жодна з підстав наведених в Законі не дозволяє збільшити об’єми та підвищити ціну укладеного договору. Тому, якщо існує необхідність у придбанні додаткових робіт, що, водночас, зумовлює здорожчання вартості виконання робіт на об’єкті, то у замовників немає іншого виходу аніж здійснити корегування проєкту та інвесторської кошторисної документації, замовити їх експертизу і придбати додаткові роботи окремою угодою, зазвичай, в того ж самого підрядника, але в неконкурентний спосіб.

✅️ ЧИ МОЖНА ЗМІНИТИ ОБСЯГИ І ВИДИ РОБІТ ПЕРЕДБАЧЕНІ УКЛАДЕНИМ ДОГОВОРОМ ЯКЩО ЦІНА ДОГОВОРУ ЗАЛИШИТЬСЯ НЕЗМІННОЮ?
Коли одні види робіт замінюються на інші, проте сума договору про закупівлю залишається незмінною, більшості замовників видається зайвим корегувати вже укладений договір про закупівлю в сторону зменшення, а додаткові роботи закуповувати окремою процедурою (договором). Проте слід констатувати, що, на жаль, іншого законного виходу в замовника немає. Проаналізуємо🔎 чому.

Статтею 638 ЦК України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У частині 5 статті 318 Господарського КУ зазначено, що договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати, зокрема, предмет договору (найменування об’єкта, обсяги і види робіт, передбачених проєктом).

Відповідно до пунктів 15, 16 постанови Кабміну від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (далі — Постанова № 668): у договорі підряду сторони зобов’язані визначити найменування об’єкта будівництва та його місцезнаходження, основні параметри (потужність, площу, об’єм тощо), склад та обсяги робіт, які передбачені проєктною документацією та підлягають виконанню підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору. У разі внесення змін до проєктної документації сторони уточнюють предмет договору підряду.

❗️ВАЖЛИВО: склад та обсяги робіт, які передбачені проєктною документацією та технічною специфікацією закупівлі, відносяться до предмета договору, який є його істотною умовою.
При цьому Закон містить заборону щодо зміни істотних умов договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених в пункті 19 Постанови КМУ 1178 (далі – Особливості)

Серед наведених в пункті 19 Особливостей підстав для зміни істотних умов договору про закупівлю лише дві можна застосувати при корегуванні предмета договору про закупівлю:
✔️зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
✔️покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Власне, дехто із замовників при зміні складу та обсягів робіт по договору про закупівлю трактує таку зміну як покращення якості предмета закупівлі. Проте такий підхід є ризикованим, адже наведена в Законі підстава дозволяє покращувати якість предмета договору про закупівлю, але в жодному випадку не змінювати його.

На цю підставу можна було б правомірно послатися при потребі змінити пропоноване учасником обладнання на його новішу та дорожчу модель без зміни ціни договору про закупівлю. Пам’ятаючи при цьому про той факт, що здійснена заміна є покращенням, що має бути документально підтверджено. Як? Наприклад, листом виробника товару, якщо відбувається заміна одного товару на інший, експертним висновком, який підтверджує факт покращення, тощо. Проте зміна складу та обсягів робіт не покращує предмет договору про закупівлю (принаймні про це не можна стверджувати однозначно), а лише уточнює складові предмета договору про закупівлю.

Таким чином, при потребі уточнення предмета договору підряду, тобто складу та обсягів робіт, які підлягають виконанню, замовнику слід діяти за таким алгоритмом: необхідно внести зміни до інвесторської проєктної та кошторисної документації, за потреби, здійснити їх експертизу, внести зміни до основного договору на закупівлю робіт в частині зменшення обсягів закупівлі на ті види та об’єми робіт, які підлягають заміні, натомість новий склад та обсяги робіт купити окремим договором, як правило в того ж підрядника, з яким укладено основний договір на підставі винятку передбаченого в підпункту 8 п. 13 Особливостей.

https://tender.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/10/logo_white_small_05.png
м. Львів, вул. П. Панча, 7а, офіс 22
+38 (067) 108-05-12
tender.expert.lviv@gmail.com
https://tender.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/10/logo_white_small_05.png
м. Львів, вул. П. Панча, 7а, офіс 22
+38 (067) 108-05-12
tender.expert.lviv@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦІЯ

Всі права застережено.
© Тендер-експерт 2021